access control

ระบบ “access control” นั้นใช้อะไร ระบบอะไรบ้าง

“access control” หนึ่งในระบบบที่มีการใช้อย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรม และ บ้านเรือน เป็นระบบที่ใช้ในการปกป้องข้อมูล พื้นที่สำคัญต่าง ๆ เพื่อให้ในการปกป้อง ซึ่งปัจจุบันนั้น access control นั้นมีระบบที่หลากหลายอย่างมาก ที่ใช้ใช้ในระบบ access control ดังนั้นในบทความนี้เราจะมาดูกันว่า access control นั้นได้เริ่มใช้ระบบไหนบ้าง และ ปัจจุบันนั้นสามารถใช้ระบบ access control ในรูปแบบใดบ้าง   ระบบการควบคุมการเข้าถึงแบบเคลื่อนที่ (Mobile Access Control)  เป็นระบบที่น่าสนใจอย่างมาก เพราะว่าเป็นระบบที่พัฒนามาจากเทคโนลีตามบุคตามสมัย  ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งในระบบที่ตอบโจทย์อย่างมากเพราะว่าด้วยปัจจุบันนั้น Smart Phone  กลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันไปแล้วแน่นอนว่าจะต้องมีคนใช้งาน และ ถือ Smart Phone กว่า 90 % อย่างแน่นอน  นั้นจึงทำให้ระบบการยืนยันตัวด้วย Smart Phone นั้นเป็นอีกในระบบที่น่าสนใจอย่างมาก โดยมีการใช้ Smart Phone แทนน Key Card ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสะดวก และ […]

Read More »