ป้ายทางหนีไฟ

ติดตั้งป้ายทางหนีไฟ ศึกษาให้ดี 6 ข้อ สำคัญมีอะไรบ้าง 

ป้ายทางออกฉุกเฉินหรือป้ายทางหนีไฟเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้บ่งบอกเส้นทางหรือทางออกให้กับผู้ใช้อาคารได้ทราบ เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในอาคารทำให้การอพยพเป็นไปอย่างรวดเร็วและสร้างความปลอดภัยต่อผู้ที่อยู่ในอาคารทุกคน รูปทรงของป้ายทางหนีไฟคือทรงสี่เหลี่ยมมีแสงสว่างในตัว สีพื้นคือสีเขียว ตัวอักษรและสัญลักษณ์บนป้ายเป็นสีขาว การติดตั้งป้ายทางหนีไฟนั้นผู้ใช้ควรศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกำหนดตามกฎหมายให้ดี โดยมี 6 ข้อสำคัญดังนี้  1. ป้ายทางหนีไฟหรือป้ายทางออกฉุกเฉินจะต้องมองเห็นได้อย่างชัดเจน ขนาดของป้ายขึ้นอยู่กับจำนวนและขนาดองค์ประกอบในป้าย ขนาดป้ายเริ่มต้นที่ 15 x 18 cm องค์ประกอบภาพ 1 ชิ้น ขนาดองค์ประกอบ 10 cm ซึ่งจะเพิ่มไปเรื่อยๆตามจำนวนและขนาดขององค์ประกอบ ในกรณีที่ต้องติดตั้งระยะห่างจากป้ายอยู่ที่ 48 เมตร ขนาดองค์ประกอบต้องไม่น้อยกว่า 20 cm ขนาดของป้ายอยู่ที่ 28 x 32 cm องค์ประกอบภาพ 1 ชิ้นและ 28 x 60 cm  กรณีองค์ประกอบภาพ 2 ชิ้น 2.ความสูงในการติดตั้งป้ายทางหนีไฟ มีผลต่อการมองเห็นด้วยมาตรฐานระบบแสงสว่างฉุกเฉินและโคมไฟป้ายทางออกฉุกเฉินของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ระบุความสูงของป้ายทางหนีไฟควรอยู่ระหว่าง 2 ถึง 2.7 เมตร  3.ระบบให้แสงสว่างตามมาตรฐานได้กำหนดให้ป้ายทางออกฉุกเฉินต้องมีระบบแสงสว่างในตัว แสงสว่างของป้ายสามารถส่องสว่างได้อย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 120 […]

Read More »