ทำ ของ พ รี เมี่ ยม

เทคนิคทำของพรีเมี่ยมอย่างไร ให้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายชอบ

เดี๋ยวนี้ธุรกิจไหนๆ ต่างก็หันมาทำของพรีเมี่ยม เพื่อส่งเสริมการขายกันทั้งนั้นเพราะเป็นกลยุทธ์ที่ได้ผลลัพธ์ที่ดีเป็นการโฆษณาประชาสัมพันธ์ไปด้วยในตัว ช่วยสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า สร้างความจงรักภักดีและสร้างการรับรู้แบรนด์ที่ดีด้วยนอกจากนั้นก็ยังช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับธุรกิจด้วย การทำของพรีเมียมต้องมีการวางแผนที่ดี ในบทความนี้เราได้นำเอาเทคนิคดีๆ ในการทําของพรีเมี่ยมให้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายชอบมาฝาก 1.วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ทำของพรีเมียมแบบไหนให้โดนใจลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย เทคนิคแรกเลยก็คือการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายซึ่งธุรกิจจำเป็นต้องวิเคราะห์หาความต้องการของลูกค้าในกลุ่มเป้าหมาย เพื่อนำมาสู่การทำของพรีเมียมให้โดนใจลูกค้ามากที่สุด วิเคราะห์หาความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย โดยอาจจะทำเป็นแบบสอบถาม หรือวิเคราะห์จากเพศ อายุพฤติกรรมต่างๆ เมื่อรู้ว่าลูกค้าชอบอะไร ไม่ชอบอะไร จะนำไปสู่การตัดสินใจที่ง่ายขึ้น 2.ออกแบบสินค้าพรีเมี่ยมให้โดนใจลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย วิเคราะห์หาความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้แล้ว ขั้นตอนต่อมาคือการออกแบบของพรีเมี่ยมเพื่อให้โดนใจลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย โดยนำข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์มาใช้ในการออกแบบสินค้าพรีเมี่ยมหรืออาจจะปรึกษาบริษัทรับทําของพรีเมี่ยมให้ออกแบบของพรีเมี่ยมให้ก็ได้ แต่ก็ต้องเลือกบริษัทที่มีบริการออกแบบของพรีเมี่ยมให้เท่านั้น 3.ทําของพรีเมี่ยมให้โดนใจภายใต้คอนเซ็ปต์ของธุรกิจ การทําของพรีเมี่ยม นอกจากจะต้องให้โดนใจลูกค้าแล้วจะต้องทำของพรีเมี่ยมให้สอดคล้องภายใต้คอนเซ็ปต์ของธุรกิจหรือไม่หลุดไปจากคอนเซ็ปต์ของธุรกิจ เพื่อสร้างจุดยืนให้กับธุรกิจของคุณและทำให้ลูกค้ามองธุรกิจในภาพลักษณ์ที่ดี ซึ่งลูกค้าจะมองธุรกิจในภาพลักษณ์อย่างไรนั้น ขึ้นอยู่กับการสื่อสารหรือการทำการตลาด    4.ทำแคมเปญแจกของพรีเมี่ยมเพื่อกระตุ้นยอดขาย หลังจากที่ได้วิเคราะห์หาความต้องการของลูกค้า ออกแบบของพรีเมี่ยม ทำของพรีเมี่ยมให้โดนใจภายใต้คอนเซ็ปต์ของธุรกิจแล้ว ขั้นตอนต่อมาก็คือการจำแนกแจกจ่ายของพรีเมี่ยมให้กับลูกค้า เพื่อกระตุ้นยอดขาย ธุรกิจสามารถเลือกที่จะจำแนกแจกจ่ายด้วยวิธีการต่างๆ มากมายหรือภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด เช่น มอบสินค้าพรีเมี่ยมให้กับลูกค้าคนพิเศษในวันสำคัญ ฟรีไม่มีเงื่อนไขหรืออาจมีเงื่อนไขต่างๆ ทำแคมเปญให้ลูกค้าสะสมแต้ม ร่วมสนุก ชิงรางวัลของพรีเมี่ยมเพื่อกระตุ้นยอดขาย เป็นต้น และนี่ก็คือเทคนิคการทำของพรีเมี่ยมให้ดูลูกค้ากลุ่มเป้าหมายชอบแถมยังส่งผลดีต่อธุรกิจด้วย หวังว่าพอจะเป็นแนวทางให้กับใครหลายๆ คนได้นำไปใช้ได้ การให้ของพรีเมี่ยม นอกจากสามารถส่งมอบให้ลูกค้าได้แล้วก็ยังสามารถใช้มอบให้กับพนักงานภายในองค์กร เพื่อสร้างความประทับใจเป็นการแสดงออกถึงการดูแลเอาใจใส่และให้ความสำคัญกับพนักงาน ช่วยทำให้ภาพลักษณ์องค์กรของคุณดูดีขึ้น

Read More »